Coronavirus: Accessible Information

""

British Sign Language Click to get info

Coronavirus information in British Sign Language (BSL).

The latest news and information in BSL can be found through the Sign Health coronavirus resources page 

Sign Healths Essential Advice in BSL

Albanian Click to get info

Remember: wash your hands, cover your face and keep two metres from anyone you do not live with

Mos harroni: lani duart, mbuloni fytyrën dhe mbani dy metra distancë nga kushdo që nuk banon me ju

Protect yourself and loved ones from the coronavirus by:

Mbroni veten dhe njerëzit tuaj të dashur nga koronavirusi:

Hands – Washing your hands regularly

Duart – Duke i larë rregullisht duart

Face – Wearing your face covering in enclosed spaces

Fytyra – Duke mbajtur maskë në ambiente të mbyllura

Space – Keep a 2 metre distance from anyone you do not live with

Hapësira – Duke mbajtur distancë 2 metra nga cilido me të cilin nuk banoni bashkë

If you experience any of the following symptoms, self-isolate with your household and keep trying for a test by calling 119 or visiting nhs.uk.coronavirus

Nëse keni ndonjë prej simptomave të mëposhtme, vetizolohuni në banesën tuaj dhe vazhdoni të përpiqeni për marrjen e testit duke telefonuar 119 ose duke vizituar faqen nhs.uk/coronavirus

High temperature

Temperaturë e lartë

A new, continuous cough

Një kollë e re, e vazhdueshme

A loss or change to your sense of smell or taste

Humbje apo ndryshim në ndjesinë e shijes apo të nuhatjes

By following these rules, you can help us protect the most vulnerable in our communities.

Duke zbatuar këto rregulla, na ndihmoni të mbrojmë personat më të cenueshëm në komunitetet tona.

Order your free face mask

Ju porosisni maskë falas për fytyrën

Source segment

Target segment

Testing – Translations

Testet – Përkthime

Get your Covid-19 test

Bëni testin për COVID-19

Are you a key worker?

A jeni punëtor i domosdoshëm?

Or you do you leave home for your work?

Ose a dilni nga shtëpia për të shkuar në punë?

Do you live or care for elderly or vulnerable relatives?

A jetoni bashkë me të moshuarit ose personat e rrezikuar, ose a kujdeseni për ta?

Then it’s really important you get tested for Covid-19 regularly.

Atëherë është e rëndësishme që të bëni rregullisht testin për COVID-19.

1 in 3 people with Covid-19 don’t experience symptoms, so you could be spreading it accidentally.

1 në 3 veta me COVID-19 nuk ka simptoma, ndaj mund ta përhapni edhe padashur.

You can get tested in Waltham Forest, with or without symptoms.

Mund ta bëni testin në Waltham Forest, pavarësisht nëse keni apo nuk keni simptoma.

Getting tested is safe, quick and free and we have test sites across the borough – so there will be one local to you.

Testimi është i sigurt, i shpejtë dhe falas, dhe kemi pika testimi në gjithë qarkun – prandaj ka edhe pranë jush.

Getting tested can help save lives.

Testimi mund të shpëtojë jetë.

Please visit our website 

Ju lutemi vizitoni

Testing – Vaccinations

Testet – Vaksinimet

Getting the Covid-19 vaccine is our way to beat this dangerous virus.

Marrja e vaksinës për COVID-19 është mënyra e vetme si ta mposhtim këtë virus të rrezikshëm.

The NHS will contact you when it is your turn to have the vaccine, so please do not contact them about getting your vaccine.

NHS do t'ju kontaktojë kur të jetë radha juaj për të bërë vaksinën, ndaj ju lutemi mos i kontaktoni për t'u kërkuar të bëni vaksinën.

The vaccine is your most effective defences against the dangerous virus and works by teaching your immune system to defend itself against the attach of Covid-19.

Vaksina është mbrojtja më e efektshme kundër virusit të rrezikshëm. Ajo punon duke e mësuar sistemin imunitar si të mbrohet nga sulmi i COVID-19.

The vaccine is safe and you cannot catch Covid-19 from having it.

Vaksina është e sigurt, dhe nuk është e mundur që të merrni COVID-19 prej saj.

By encouraging others to get the vaccine when it’s their turn, we can help to beat this terrible virus.

Duke i nxitur të tjerët të bëjnë vaksinën kur kanë radhën, mund të ndihmojmë për ta mposhtur këtë virus të tmerrshëm.

For more information, please visit the NHS website.

Për më shumë informacion, vizitoni faqen e internetit të NHS.

 

Arabic Click to get info

Remember: wash your hands, cover your face and keep two metres from anyone you do not live with

وتَذكَّر: عليك أن تغسل يديك وأن تُغطِّي وجهك وأن تُبقِي على مسافة قدرها متران بينك وبين أي أحد لا تعيش معه في المنزل نفسه

Protect yourself and loved ones from the coronavirus by:

احرص على حماية نفسك وذويك من فيروس كورونا من خلال اتباع الخطوات الآتية:

Hands – Washing your hands regularly

اليدان - غسل اليدين بانتظام

Face – Wearing your face covering in enclosed spaces

الوجه - ارتداء غطاء الوجه في الأماكن المغلقة

Space – Keep a 2 metre distance from anyone you do not live with

التباعد - المحافظة على مسافة مترين من أي شخص لا تعيش معه

If you experience any of the following symptoms, self-isolate with your household and keep trying for a test by calling 119 or visiting nhs.uk.coronavirus

إذا عانيت أيًا من الأعراض الآتية، فاعزل نفسك عن أسرتك واسع دائمًا لإجراء اختبار عن طريق الاتصال بالرقم 119 أو زيارة الموقع الإلكتروني: nhs.uk.coronavirus

High temperature

ارتفاع درجة الحرارة

A new, continuous cough

سعال جديد ومستمر

A loss or change to your sense of smell or taste

فقدان حاستي الشم أو التذوق أو تغيرهما

By following these rules, you can help us protect the most vulnerable in our communities.

يمكنك باتباع هذه القواعد مساعدتنا في حماية الفئات الأكثر ضعفًا في مجتمعاتنا.

Order your free mask:

اطلب قناع الوجه المجاني:

Download Testing information: Arabic translation - (84KB PDF file)

Bengali Click to get info

Remember: wash your hands, cover your face and keep two metres from anyone you do not live with    

মনে রাখবেন: আপনার হাত ধুন, মুখ ঢেকে রাখুন এবং আপনি যাদের সাথে বসবাস করেন না তাদের থেকেদুই মিটার দূরত্ব বজায় রাখুন

Protect yourself and loved ones from the coronavirus by:  

নিজেকে এবং আপনার প্রিয়জনদের এইভাবে করোনাভাইরাস থেকে সুরক্ষিত রাখুন:

Hands – Washing your hands regularly    

হাত - নিয়মিতভাবে আপনার হাত ধুয়ে নিন

Face – Wearing your face covering in enclosed spaces    

মুখ - বদ্ধ জায়গাগুলিতে আপনার মুখ ঢাকার একটি কাপড় পরুন

Space – Keep a 2 metre distance from anyone you do not live with    

স্থান – আপনার সঙ্গে বসবাস করেন না এমন যে কোনো মানুষের থেকে 2 মিটার দূরত্ব রাখুন

If you experience any of the following symptoms, self-isolate with your household and keep trying for a test by calling 119 or visiting nhs.uk.coronavirus    

আপনি যদি নিম্নলিখিত উপসর্গগুলির মধ্যে কোনোটিতে ভোগেন, তাহলে আপনার পরিবারের সঙ্গে নিজেকে আলাদা করুন এবং 119-এ ফোন করে বা nhs.uk.coronavirus -এ একটি পরীক্ষার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যান

High temperature    

উচ্চ তাপমাত্রা

A new, continuous cough  

একটি নতুন, অবিরাম কাশি

A loss or change to your sense of smell or taste    

আপনার গন্ধ বা স্বাদের অনুভূতি লোপ পাওয়া বা তার পরিবর্তন

By following these rules, you can help us protect the most vulnerable in our communities.    

এই নিয়মগুলি মেনে চলার মাধ্যমে, আপনি আমাদের কমিউনিটিগুলিতে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ মানুষদের রক্ষা করতে আমাদের সাহায্য করতে পারেন

Order your free face mask

আপনাকে ফ্রি ফেস মাস্ক অর্ডার করুন

Source segment

Target segment

Testing – Translations

পরীক্ষা করা - অনুবাদ

Get your Covid-19 test

আপনার কোভিড-19 পরীক্ষা করুন

Are you a key worker?

আপনি কি একজন গুরুত্বপূর্ণ কর্মী?

Or you do you leave home for your work?

আপনি কি কাজ করার জন্য বাড়ির বাইরে যান?

Do you live or care for elderly or vulnerable relatives?

আপনি কি বৃদ্ধ বা দুর্বল আত্মীয়স্বজন নিয়ে থাকেন বা তাঁদের যত্ন নিচ্ছেন?

Then it’s really important you get tested for Covid-19 regularly.

তাহলে নিয়মিত কোভিড-19 এর পরীক্ষা করা আপনার জন্য সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ।

1 in 3 people with Covid-19 don’t experience symptoms, so you could be spreading it accidentally.

কোভিড-19-এর ক্ষেত্রে প্রতি 3 জনের মধ্যে 1 জন লক্ষণ অনুভব করেন না, তাই আপনি দুর্ঘটনাক্রমে এটি ছড়িয়ে দিতে পারেন।

You can get tested in Waltham Forest, with or without symptoms.

আপনি লক্ষণ সহ অথবা লক্ষণ ছাড়াই Waltham Forest-এ পরীক্ষা করে নিতে পারেন।

Getting tested is safe, quick and free and we have test sites across the borough – so there will be one local to you.

নিরাপদে, দ্রুত এবং বিনামূল্যে পরীক্ষা করা যায় এবং বারৌ জুড়ে আমাদের পরীক্ষার কেন্দ্র রয়েছে - তাই আপনার এলাকায় একটি থাকবে।

Getting tested can help save lives.

পরীক্ষা করা জীবন বাঁচাতে সহায়তা করতে পারে।

Please visit or website 

ভিজিট করুন

Testing – Vaccinations

পরীক্ষা - টিকা

Getting the Covid-19 vaccine is our way to beat this dangerous virus.

এই বিপজ্জনক ভাইরাসকে হারানোর জন্য আমাদের উপায় হ’ল কোভিড-19 এর টিকা নেওয়া।

The NHS will contact you when it is your turn to have the vaccine, so please do not contact them about getting your vaccine.

যখন আপনার টিকা দেওয়ার পালা আসবে তখন NHS আপনার সাথে যোগাযোগ করবে, সুতরাং অনুগ্রহ করে আপনার টিকা দেওয়ার বিষয়ে তাদের সাথে যোগাযোগ করবেন না।

The vaccine is your most effective defences against the dangerous virus and works by teaching your immune system to defend itself against the attach of Covid-19.

টিকা হলো এই বিপজ্জনক ভাইরাসের বিরুদ্ধে আপনার সবচেয়ে কার্যকর প্রতিরক্ষা এবং আপনার রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে শেখানোর মাধ্যমে কোভিড-19 এর আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে কাজ করে।

The vaccine is safe and you cannot catch Covid-19 from having it.

টিকাটি নিরাপদ এবং এটি নিলে কোভিড-19 আপনাকে আক্রান্ত করতে পারবে না।

By encouraging others to get the vaccine when it’s their turn, we can help to beat this terrible virus.

যখন অন্যদের পালা আসবে তখন টিকা নিতে তাঁদের উৎসাহিত করে, আমরা এই ভয়ানক ভাইরাসকে পরাস্ত করতে সহায়তা করতে পারি।

For more information, please visit the NHS website.

অতিরিক্ত তথ্যের জন্য NHS এর ওয়েবসাইট ভিজিট করুন।

Lithuanian Click to get info

Remember: wash your hands, cover your face and keep two metres from anyone you do not live with    

Nepamirškite plauti rankų, užsidengti veidą ir laikytis dviejų metrų atstumo nuo visų žmonių, su kuriais kartu negyvenate

Protect yourself and loved ones from the coronavirus by:    

Saugokite save ir savo artimuosius nuo koronaviruso:

Hands – Washing your hands regularly    

Rankos – reguliariai plaukite rankas

Face – Wearing your face covering in enclosed spaces    

Veidas – dėvėkite nosį ir burną dengiančią kaukę uždarose patalpose

Space – Keep a 2 metre distance from anyone you do not live with    

Atstumas – laikykitės 2 metrų atstumo nuo visų, su kuriais negyvenate

If you experience any of the following symptoms, self-isolate with your household and keep trying for a test by calling 119 or visiting nhs.uk.coronavirus    

Jei pajusite bet kuriuos žemiau nurodytus simptomus, likite namie ir atlikitetestą paskambinę 119 ar apsilankę nhs.uk.coronavirus

High temperature    

Aukšta temperatūra

A new, continuous cough    

Naujas, ilgai trunkantis kosulys

A loss or change to your sense of smell or taste    

Uoslės ar skonio pasikeitimas ar praradimas

By following these rules, you can help us protect the most vulnerable in our communities.    

Laikydamiesi šių taisyklių, padėsite mums apsaugoti labiausiai pažeidžiamus bendruomenės narius.

Order your free face mask

Užsisakykite nemokamą veido kaukę

Source segment

Target segment

Testing – Translations

Testavimas – vertimai

Get your Covid-19 test

Atlikite COVID-19 testą

Are you a key worker?

Ar esate būtinąsias paslaugas teikiantis darbuotojas (angl. key worker)?

Or you do you leave home for your work?

Ar neturite galimybės dirbti iš namų?

Do you live or care for elderly or vulnerable relatives?

Ar gyvenate kartu su vyresniais žmonėmis ar giminaičiais arba jais rūpinatės?

Then it’s really important you get tested for Covid-19 regularly.

Tokiu atveju, svarbu, kad atlikinėtumėte reguliariai kartotumėte COVID-19 testą.

1 in 3 people with Covid-19 don’t experience symptoms, so you could be spreading it accidentally.

1 iš 3 žmonių, sergančių COVID-19, nepatiria simptomų, todėl tikėtina, kad galite skleisti virusą to nežinodami.

You can get tested in Waltham Forest, with or without symptoms.

Galite atlikti testą Waltham Forest, nesvarbu, ar simptomai pasireiškia ar nepasireiškia.

Getting tested is safe, quick and free and we have test sites across the borough – so there will be one local to you.

Testas atliekamas saugiai, greitai ir nemokamai, patikros vietų yra visoje savivaldybėje, tad rasite veikiančią netoliese.

Getting tested can help save lives.

Testo atlikimas gali išgelbėti gyvybes

Please visit our website

Apsilankykite

Testing – Vaccinations

Testavimas – Vakcinacijos

Getting the Covid-19 vaccine is our way to beat this dangerous virus.

Pasiskiepijimas nuo COVID-19 – tai būdas nugalėti šį pavojingą virusą.

The NHS will contact you when it is your turn to have the vaccine, so please do not contact them about getting your vaccine.

NHS susisieks su jumis, kai ateis jūsų eilė pasiskiepyti, todėl prašome nesikreipti į juos dėl vakcinos anksčiau.

The vaccine is your most effective defences against the dangerous virus and works by teaching your immune system to defend itself against the attach of Covid-19.

Pasiskiepijimas yra pati veiksmingiausia apsauga nuo pavojingo viruso, jūsų imuninė sistema išmoks apsiginti nuo COVID-19.

The vaccine is safe and you cannot catch Covid-19 from having it.

Vakcina yra saugi ir negalite apsikrėsti COVID-19 ja pasiskiepiję.

By encouraging others to get the vaccine when it’s their turn, we can help to beat this terrible virus.

Paskatindami kitus pasiskiepyti, kai ateis jų eilė, galime nugalėti šį siaubingą virusą.

For more information, please visit the NHS website.

Norėdami sužinoti daugiau, apsilankykite NHS svetainėje.

Polish Click to get info

Remember: wash your hands, cover your face and keep two metres from anyone you do not live with    

pamiętaj: myj ręce, zakrywaj twarz i utrzymuj odległość dwóch metrów od osób, z którymi nie mieszkasz

Protect yourself and loved ones from the coronavirus by:    

Chroń siebie i bliskich przed koronawirusem:

Hands – Washing your hands regularly    

Dłonie – myj je regularnie

Face – Wearing your face covering in enclosed spaces    

Twarz – noś maseczkę w zamkniętych przestrzeniach

Space – Keep a 2 metre distance from anyone you do not live with    

Odległość – zachowaj 2 metry dystansu od osób, z którymi nie mieszkasz

If you experience any of the following symptoms, self-isolate with your household and keep trying for a test by calling 119 or visiting nhs.uk.coronavirus    

Jeśli zauważysz u siebie dowolny z poniższych objawów, poddaj się samokwarantannie wraz z innymi osobami mieszkającymi w Twoim domu i ubiegaj się o test, dzwoniąc pod numer 119 lub odwiedzając stronę nhs.uk.coronavirus

High temperature    

Gorączka

A new, continuous cough    

Występujący od niedawna uporczywy kaszel

A loss or change to your sense of smell or taste    

Utrata lub zmiana węchu lub smaku

By following these rules, you can help us protect the most vulnerable in our communities.    

Przestrzegając tych zasad, pomagasz nam chronić najbardziej narażonych członków naszych społeczności.

Order your free face mask

Zamów bezpłatną maskę na twarz

Source segment

Target segment

Testing – Translations

Badania – Tłumaczenia

Get your Covid-19 test

Przebadaj się na COVID-19

Are you a key worker?

Jesteś pracownikiem kluczowym (key worker)?

Or you do you leave home for your work?

Pracujesz poza domem?

Do you live or care for elderly or vulnerable relatives?

Opiekujesz się osobą starszą lub należącą do grupy szczególnego ryzyka?

Then it’s really important you get tested for Covid-19 regularly.

Jeśli tak, pamiętaj o regularnych badaniach na COVID-19.

1 in 3 people with Covid-19 don’t experience symptoms, so you could be spreading it accidentally.

1 na 3 osoby zakażone COVID-19 przechodzi tę chorobę bezobjawowo i może ją nieświadomie roznosić.

You can get tested in Waltham Forest, with or without symptoms.

Możesz poddać się badaniu w Waltham Forest – niezależnie od tego, czy masz objawy.

Getting tested is safe, quick and free and we have test sites across the borough – so there will be one local to you.

Badania są bezpieczne, szybkie i darmowe, a punkty badań znajdują się w całej gminie – również w Twojej okolicy.

Getting tested can help save lives.

Badając się, pomagasz ratować życie.

Please visit our website

Przejdź na stronę

Testing – Vaccinations

Badania – Szczepienia

Getting the Covid-19 vaccine is our way to beat this dangerous virus.

Szczepienia przeciwko COVID-19 to nasz sposób na pokonanie tego niebezpiecznego wirusa.

The NHS will contact you when it is your turn to have the vaccine, so please do not contact them about getting your vaccine.

NHS zwróci się do Ciebie, gdy przyjdzie Twoja kolej na zaszczepienie się, więc nie kontaktuj się samodzielnie w sprawie szczepionki.

The vaccine is your most effective defences against the dangerous virus and works by teaching your immune system to defend itself against the attach of Covid-19.

Szczepionka jest najbardziej skuteczną bronią w walce z tym niebezpiecznym wirusem, która działa, „ucząc” nasz układ odpornościowy, jak bronić się przed zakażeniem COVID-19.

The vaccine is safe and you cannot catch Covid-19 from having it.

Szczepionka jest bezpieczna, a jej przyjęcie nie może doprowadzić do zakażenia COVID-19.

By encouraging others to get the vaccine when it’s their turn, we can help to beat this terrible virus.

Jeśli będziemy zachęcać innych do przyjęcia szczepionki, gdy przyjdzie ich kolej, pokonamy tego strasznego wirusa.

For more information, please visit the NHS website.

Więcej informacji na stronie NHS.

Punjabi Click to get info

Remember: wash your hands, cover your face and keep two metres from anyone you do not live with    

ਯਾਦ ਰੱਖੋ: ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਵੋ, ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਢੱਕੋ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੋ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਰੱਖੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ

Protect yourself and loved ones from the coronavirus by:    

ਹੇਠਾਂ ਦੱਸੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਓ:

Hands – Washing your hands regularly  

ਹੱਥ – ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੋਣਾ

Face – Wearing your face covering in enclosed spaces    

ਚਿਹਰਾ – ਬੰਦ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪਹਿਨਣਾ

Space – Keep a 2 metre distance from anyone you do not live with    

ਦੂਰੀ – ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ

If you experience any of the following symptoms, self-isolate with your household and keep trying for a test by calling 119 or visiting nhs.uk.coronavirus    

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲਤਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਅਤੇ 119 ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ nhs.uk.coronavirus ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ

High temperature

ਉੱਚ ਬੁਖ਼ਾਰ

A new, continuous cough    

ਨਵੀਂ ਛਿੜੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਖੰਘ

A loss or change to your sense of smell or taste    

ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੰਘਣ ਜਾਂ ਸੁਆਦ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਾ

By following these rules, you can help us protect the most vulnerable in our communities.    

ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Order your free face mask

ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਮਾਸਕ ਆਰਡਰ ਕਰੋ

Source segment

Target segment

Testing – Translations

ਟੈਸਟਿੰਗ - ਅਨੁਵਾਦ

Get your Covid-19 test

ਆਪਣਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ

Are you a key worker?

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁੰਜੀਵਤ ਕਾਮੇ ਹੋ?

Or you do you leave home for your work?

ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ

Do you live or care for elderly or vulnerable relatives?

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ?

Then it’s really important you get tested for Covid-19 regularly.

ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ।

1 in 3 people with Covid-19 don’t experience symptoms, so you could be spreading it accidentally.

3 ਵਿਚੋਂ 1 ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿਚ ਫੈਲਾਅ ਰਹੇ ਹੋਵੋ।

You can get tested in Waltham Forest, with or without symptoms.

ਤੁਸੀਂ ਲੱਛਣ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵਾਲਥੈਮ ਫਾਰੈਸਟ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Getting tested is safe, quick and free and we have test sites across the borough – so there will be one local to you.

ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਬਰੋ ਵਿਚ ਟੈਸਟ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹਨ - ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਇਕ ਸਾਇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਵੇਗੀ।

Getting tested can help save lives.

ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Please visit our website

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ

Testing – Vaccinations

ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ - ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣੀ

Getting the Covid-19 vaccine is our way to beat this dangerous virus.

ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਵਿਸ਼ਾਣੂੰ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

The NHS will contact you when it is your turn to have the vaccine, so please do not contact them about getting your vaccine.

ਜਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਐਨ ਐਚ ਐਸ (NHS) ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਕਰੋ।

The vaccine is your most effective defences against the dangerous virus and works by teaching your immune system to defend itself against the attach of Covid-19.

ਵੈਕਸੀਨ ਖਤਰਨਾਕ ਵਿਸ਼ਾਣੂੰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

The vaccine is safe and you cannot catch Covid-19 from having it.

ਵੈਕਸੀਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

By encouraging others to get the vaccine when it’s their turn, we can help to beat this terrible virus.

ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਵਿਸ਼ਾਣੂੰ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

For more information, please visit the NHS website.

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਐਨ ਐਚ ਐਸ (NHS) ਦੀ ਵੈਬਸਾਇਟ ਦੇਖੋ।

Romanian Click to get info

Remember: wash your hands, cover your face and keep two metres from anyone you do not live with    

Nu uitaţi: spălaţi-vă mâinile, acoperiţi-vă faţa şi păstraţi distanţa de doi metri faţă de oricine cu care nu locuiţi

Protect yourself and loved ones from the coronavirus by:    

Pentru a vă proteja pe dumneavoastră și pe cei dragi de coronavirus:

Hands – Washing your hands regularly    

Mâini - Spălați-vă pe mâini în mod regulat

Face – Wearing your face covering in enclosed spaces    

Față - Purtați masca în spațiile închise

Space – Keep a 2 metre distance from anyone you do not live with    

Spațiu - Păstrați o distanță de 2 metri față de orice persoană cu care nu locuiți

If you experience any of the following symptoms, self-isolate with your household and keep trying for a test by calling 119 or visiting nhs.uk.coronavirus    

Dacă prezentați oricare dintre următoarele simptome, auto-izolați-vă la domiciliu și continuați să solicitați un test apelând 119 sau accesând nhs.uk.coronavirus

High temperature    

Temperatură ridicată

A new, continuous cough  

Tuse neobișnuită, constantă

A loss or change to your sense of smell or taste    

Pierderea sau deteriorarea simțului mirosului sau al gustului

By following these rules, you can help us protect the most vulnerable in our communities.    

Respectând aceste reguli, ne ajutați să îi protejăm pe cei mai vulnerabili din comunitățile noastre.

Order your free face mask

Comandă-ți mască de față gratuită

Source segment

Target segment

Testing – Translations

Testare - Traducere

Get your Covid-19 test

Testați-vă pentru Covid-19

Are you a key worker?

Sunteți un lucrător din domeniile esențiale?

Or you do you leave home for your work?

Sau părăsiți domiciliul pentru a merge la muncă?

Do you live or care for elderly or vulnerable relatives?

Îngrijiți persoane în vârstă sau rude vulnerabile?

Then it’s really important you get tested for Covid-19 regularly.

Atunci, este foarte important să vă testați în mod constant pentru depistarea Covid-19.

1 in 3 people with Covid-19 don’t experience symptoms, so you could be spreading it accidentally.

1 din 3 persoane infectate cu Covid-19 este asimptomatică și este posibil să răspândiți accidental infecția.

You can get tested in Waltham Forest, with or without symptoms.

Vă puteți testa în Waltham Forest, chiar dacă aveți sau nu simptome.

Getting tested is safe, quick and free and we have test sites across the borough – so there will be one local to you.

Testarea este efectuată în condiții de siguranță, rapid și gratuit și avem centre de testare în toată municipalitatea - așadar, veți putea găsi unul în apropierea dumneavoastră.

Getting tested can help save lives.

O testare constantă poate salva vieți.

Please visit our website

Vă rugăm să accesați

Testing – Vaccinations

Testare - Vaccinare

Getting the Covid-19 vaccine is our way to beat this dangerous virus.

Vaccinarea împotriva Covid-19 reprezintă cea mai bună modalitate de combatere a acestui virus periculos.

The NHS will contact you when it is your turn to have the vaccine, so please do not contact them about getting your vaccine.

NHS vă va contacta când vă va veni rândul pentru administrarea vaccinului, așa că vă rugăm să nu îi contactați anterior acestui apel.

The vaccine is your most effective defences against the dangerous virus and works by teaching your immune system to defend itself against the attach of Covid-19.

Vaccinul este cea mai eficientă apărare a noastră împotriva acestui virus periculos, învățând sistemul imunitar să se apere singur împotriva Covid-19.

The vaccine is safe and you cannot catch Covid-19 from having it.

Vaccinul este sigur și nu veți fi infectat cu Covid-19 în caz de administrare.

By encouraging others to get the vaccine when it’s their turn, we can help to beat this terrible virus.

Prin încurajarea altor persoane să facă vaccinul, putem ajuta la combaterea acestui virus.

For more information, please visit the NHS website.

Pentru informații suplimentare, accesați pagina de internet a NHS.

Somali Click to get info

Remember: wash your hands, cover your face and keep two metres from anyone you do not live with    

Xusuusnow: gacmahaaga dhaq, wajigaaga daboolo oo laba mitir ka fogoow qof kasta oo aanad la noolayn

Protect yourself and loved ones from the coronavirus by:    

Ka difaac naftaada iyo ehelkaaga cudurka koronafayraska adoo:

Hands – Washing your hands regularly    

Gacmaha – Farxalo si joogto ah

Face – Wearing your face covering in enclosed spaces    

Wajiga – Xiranaaya gafuur xir markaad ku jirto gudaha meelaha

Space – Keep a 2 metre distance from anyone you do not live with    

Bad – Ka fogoow 2 mitir qof kasta oon kula noolayn

If you experience any of the following symptoms, self-isolate with your household and keep trying for a test by calling 119 or visiting nhs.uk.coronavirus    

Haddii aad isku aragto wax kamid ah astaamaha soo socda, isku karantiil gurigaaga iskuna day inaad isbaarto adoo wacaaya 119 ama booqanaaya nhs.uk.coronavirus

High temperature    

Heerkul sareeya

A new, continuous cough    

Qufac cusub, oo joogto ah

A loss or change to your sense of smell or taste    

Luminta ama isbadalka ku dhaca urka ama dhadhanka

By following these rules, you can help us protect the most vulnerable in our communities.  

Adoo raacaaya xeerarkaan, waxaad naga caawin kartaa inaan difaacno dadka aadka u nugul ee bulshadeena kamid ah.

Order your free mask

Ku dalbo maaskaro wajiga oo bilaash ah

Source segment

Target segment

Testing – Translations

Baaritaan - Tarjumaadaha

Get your Covid-19 test

Qaado baaritaankaaga Covid-19

Are you a key worker?

Ma tahay shaqaale muhiim ah?

Or you do you leave home for your work?

Mise guriga ayaad uga tagtaa shaqadaada?

Do you live or care for elderly or vulnerable relatives?

Miyaad la nooshahay ama daryeeshaa ehel waayeel ah ama u nugul cudurka?

Then it’s really important you get tested for Covid-19 regularly.

Haddii ay sidaas tahay runtii waa muhiim inaad si joogto ah iskaga baarto Covid-19.

1 in 3 people with Covid-19 don’t experience symptoms, so you could be spreading it accidentally.

1 ka mid ah 3-dii qofba ee qabta cudurka 'Covid-19' maka soo baxaan astaamo, sidaas darteed waxaa laga yaabaa inaad cudurka faafinayso iyadoon la ogeyn.

You can get tested in Waltham Forest, with or without symptoms.

Waxaa lagugu baari karaa Waltham Forest, haddii aad qabto astaamo iyo haddii kalaba.

Getting tested is safe, quick and free and we have test sites across the borough – so there will be one local to you.

Is baarida waa badbaado, degdeg waana bilaash waxaanna goobo baaritaan ku leenahay xaafada oo dhan - sidaas darteed waxaa jiri doona hal goob oo deegaanka ku taala.

Getting tested can help save lives.

In lagu baaro waxay gacan ka geysan kartaa badbaadinta nolol badan.

Please visit our website

Fadlan booqo

Testing – Vaccinations

Baaritaanka - Tallaalada

Getting the Covid-19 vaccine is our way to beat this dangerous virus.

Qaadashada tallaalka 'Covid-19' waa habka aan uga adkaan karno fayraskan halista ah.

The NHS will contact you when it is your turn to have the vaccine, so please do not contact them about getting your vaccine.

NHS ayaa kula soo xiriiri doonta markay tahay wakhtii aad qaadan lahayd tallaalka, sidaar darteed fadlan ha kala xiriirin arrimaha ku saabsan tallaalkaaga.

The vaccine is your most effective defences against the dangerous virus and works by teaching your immune system to defend itself against the attach of Covid-19.

Tallaalku waa difaacaaga ugu waxtarka badan ee looga hortago fayraska halista ah wuxuuna baraa nidaamka difaaca jirkaaga inuu iska difaaco soo gaaritaanka Covid-19.

The vaccine is safe and you cannot catch Covid-19 from having it.

Tallaalku waa badbaado oo tallaalka kama qaadi kartid Covid-19.

By encouraging others to get the vaccine when it’s their turn, we can help to beat this terrible virus.

Annagoo ku dhiirrigelinaya\na dadka kale inay qaataan tallaalka markay tookadooda tahay, waxaan gacan ka geysan karnaa inaan ka adkaano fayraskan xun.

For more information, please visit the NHS website.

Wixii macluumaad dheeraad ah, fadlan booqo bogga internetka ee NHS.

Tamil Click to get info

Remember: wash your hands, cover your face and keep two metres from anyone you do not live with    

நினைவில் கொள்ளுங்கள்: உங்கள் கைகளைக் கழுவுங்கள், உங்கள் முகத்தினை மூடுங்கள் மற்றும் உங்களுடன் வசிக்காத எவரிடமிருந்தும் இரண்டு மீட்டர் இடைவெளியைப் பராமரியுங்கள்.

Protect yourself and loved ones from the coronavirus by:    

பின்வரும் செயல்களின் மூலம் உங்களையும் உங்கள் அன்பிற்குரியவர்களையும் கொரோனா வைரஸிடம் இருந்து பாதுகாக்கவும்:

Hands – Washing your hands regularly    

கைகள் – உங்கள் கைகளை முறையாக கழுவுதல்

Face – Wearing your face covering in enclosed spaces    

முகம் – மூடிய இடங்களில் இருக்கும்போது முகக் கவசம் அணிதல்

Space – Keep a 2 metre distance from anyone you do not live with    

இடைவெளி – உங்களுடன் வசிக்காதவரிடம் இருந்து 2 மீட்டர் இடைவெளியைப் பராமரிக்கவும்

If you experience any of the following symptoms, self-isolate with your household and keep trying for a test by calling 119 or visiting nhs.uk.coronavirus    

நீங்கள் பின்வரும் அறிகுறிகள் எதையாவது அனுபவித்தால், வீட்டிலேயே உங்களை சுய தனிமைப்படுத்திக்கொள்ளவும் மற்றும் பரிசோதனை செய்துகொள்ள 119-ஐ அழைக்கவும் அல்லது nhs.uk.coronavirus–ஐப் பார்வையிடவும்

High temperature    

அதிக உடல் வெப்பநிலை

A new, continuous cough    

புதிதாக, தொடர்ச்சியான இருமல்

A loss or change to your sense of smell or taste    

வாசனை அல்லது சுவை உணர்வு இழப்பு அல்லது மாற்றம்

By following these rules, you can help us protect the most vulnerable in our communities.    

இந்த விதிகளைப் பின்பற்றுவதன் மூலம், நமது சமூகங்களில் மிகவும் பாதிக்கப்படக்கூடியவர்களைப் பாதுகாக்க நீங்கள் எங்களுக்கு உதவ முடியும்.

Remember: wash your hands, cover your face and keep two metres from anyone you do not live with    

நினைவில் கொள்ளுங்கள்: உங்கள் கைகளைக் கழுவுங்கள், உங்கள் முகத்தினை மூடுங்கள் மற்றும் உங்களுடன் வசிக்காத எவரிடமிருந்தும் இரண்டு மீட்டர் இடைவெளியைப் பராமரியுங்கள்.

Order your free face mask: 

இலவச முகமூடியை உங்களுக்கு ஆர்டர் செய்யுங்கள்:

Source segment

Target segment

Testing – Translations

பரிசோதனை - மொழிபெயர்ப்பு

Get your Covid-19 test

கோவிட்-19 பரிசோதனை செய்துகொள்ளுங்கள்

Are you a key worker?

நீங்கள் ஒரு முக்கியப் பணியாளரா?

Or you do you leave home for your work?

அல்லது பணிபுரிவதற்காக வீட்டை விட்டு வெளியில் செல்கிறீர்களா?

Do you live or care for elderly or vulnerable relatives?

நீங்கள் வயதான அல்லது பாதிப்புக்கு உள்ளாகக்கூடிய உறவினருடன் வசிக்கிறீர்களா அல்லது அவர்களைப் பராமரிக்கிறீர்களா?

Then it’s really important you get tested for Covid-19 regularly.

அப்படியானால் நீங்கள் முறையாக கோவிட்-19 பரிசோதனை செய்துகொள்வது உண்மையிலேயே முக்கியமானது.

1 in 3 people with Covid-19 don’t experience symptoms, so you could be spreading it accidentally.

கோவிட்-19 பாதித்த 3 பேரில் 1 நபருக்கு எந்த அறிகுறிகளும் காணப்படுவதில்லை, எனவே நீங்கள் அதை எதிர்பாராத விதமாகக் கூட பரப்ப நேரிடலாம்.

You can get tested in Waltham Forest, with or without symptoms.

அறிகுறிகள் இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் நீங்கள் வால்தம் ஃபாரஸ்டில் பரிசோதனை செய்துகொள்ளலாம்.

Getting tested is safe, quick and free and we have test sites across the borough – so there will be one local to you.

பரிசோதனை செய்துகொள்வது பாதுகாப்பானது, விரைவானது மற்றும் இலவசமானது. எங்கள் பரிசோதனை மையங்கள் மாநகர் முழுவதும் இருக்கின்றன - எனவே நீங்கள் வசிக்கும் பகுதியிலும் கூட ஒரு மையம் இருக்கும்.

Getting tested can help save lives.

பரிசோதனை செய்துகொள்வது உயிர்களைக் காப்பாற்ற உதவக்கூடும்.

Please visit our website

தயவுசெய்து பார்வையிடவும்

Testing – Vaccinations

பரிசோதனை - தடுப்பூசிகள்

Getting the Covid-19 vaccine is our way to beat this dangerous virus.

கோவிட்-19 தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்வது என்பது இந்த ஆபத்தான வைரஸை நாம் வெல்வதற்கான வழி ஆகும்.

The NHS will contact you when it is your turn to have the vaccine, so please do not contact them about getting your vaccine.

தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்வதற்கான உங்கள் முறை வரும்போது NHS உங்களைத் தொடர்புகொள்ளும், எனவே தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்வது குறித்து நீங்கள் அவர்களைத் தொடர்புகொள்ள வேண்டாம்.

The vaccine is your most effective defences against the dangerous virus and works by teaching your immune system to defend itself against the attach of Covid-19.

தடுப்பூசி ஆபத்தான வைரஸை எதிர்த்துப் போராடுவதற்கான மிகப் பயனுள்ள வழி ஆகும் மற்றும் இது கோவிட்-19 தாக்குதலை எவ்வாறு எதிர்த்துப் போராடுவது என உங்கள் நோயெதிர்ப்பு மண்டலத்துக்குக் கற்பிப்பதன் மூலம் செயல்படுகிறது.

The vaccine is safe and you cannot catch Covid-19 from having it.

தடுப்பூசி பாதுகாப்பானது மற்றும் அதைப் போட்டுக்கொள்வதால் உங்களுக்கு கோவிட்-19 தொற்று ஏற்படாது.

By encouraging others to get the vaccine when it’s their turn, we can help to beat this terrible virus.

தங்கள் முறை வரும்போது தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ளுமாறு மற்றவர்களை ஊக்குவிப்பதன் மூலம், இந்த பயங்கரமான வைரஸை வெல்ல நாம் உதவ முடியும்.

For more information, please visit the NHS website.

கூடுதல் தகவல்களுக்கு, தயவுசெய்து NHS வலைத்தளத்தைப் பார்வையிடவும்.

 

Tigrinya Click to get info

Remember: wash your hands, cover your face and keep two metres from anyone you do not live with    

እዚ ዝስዕብ ዘክሩ፥ ኣእዳውኩም ተሓጸቡ፡ ገጽኩም ሸፍኑ ከምኡ ድማ ካብ ምሳኹም ዘይነብር ዝኾነ ሰብ ናይ ክልተ ሜትሮ ርሕቀት ሓልዉ

Protect yourself and loved ones from the coronavirus by:    

ከምዚ ዝስዕብ ብምግባር ንገዛእ ርእስኹምን ንተፍቅርዎም ሰባትን ብ ኮሮናቫይረስ ተኸላኸሉ፥

Hands – Washing your hands regularly    

ኣእዳው – ኣእዳውኩም ብስሩዕ ተሓጸቡ

Face – Wearing your face covering in enclosed spaces    

ገጽ – ኣብ ኦጹው ቦታታት ናይ ገጽ መሸፈኒ ምግባር

Space – Keep a 2 metre distance from anyone you do not live with    

ርሕቀት – ካብ ዝኾነ ምሳኹም ዘይነበር ሰብ ናይ 2 ሜትሮ ርሕቀት ሓልዉ

If you experience any of the following symptoms, self-isolate with your household and keep trying for a test by calling 119 or visiting nhs.uk.coronavirus    

እንተድኣ ዝኾኑ ካብዞም ዝስዕቡ ምልክታት ሕማም ኣጋጢሞምኹም፡ ገዛእ ርእስኹም ምስ ስድራኹም ነጽሉ መርመራ ንምርካብ ከኣ ናብ 119 ብምድዋል ወይ ናብ nhs.uk.coronavirus ብምብጻሕ ምፍታን ቀጽሉ

High temperature    

ልዑል ሙቐት ሰብነት

A new, continuous cough    

ሓድሽ፡ ቀጻሊ ሰዓል

A loss or change to your sense of smell or taste    

ምጥፋእ ወይ ለውጢ ኣብናት ምሽታት ወይ ምስትምቓር ስምዒትኩም

By following these rules, you can help us protect the most vulnerable in our communities.    

ነዞም ሕግታት እዚኦም ብምስዓብ፡ ትኦም ኣብ ማሕበረሰባትና ዝያዳ ተነቀፍቲ ዝኾኑ ንምክልኽል ክትሕግዙና ትኽእሉ።

Order your free face mask:

Source segment

Target segment

Testing – Translations

መርመራ – ትርጉማት

Get your Covid-19 test

ናይ ኮቪድ-19 መርመራኹም ግበሩ

Are you a key worker?

ቀንዲ ሰራሕተኛታት ዲኹም?

Or you do you leave home for your work?

ወይ ኣባይትኹም ሓዲግኩም ናብ ቦታ ስራሕ እትመላለሱ ሰባት ዲኹም?

Do you live or care for elderly or vulnerable relatives?

ብዕድመ ምስ ዝደፍኡ ወይ ኣብ ተኣፋፊ ኵነታት ምስ ዝርከቡ ኣባላት ቤተ-ሰብኩም ትነብሩ ወይ ንዕኦም እትኣልዩ ሰባት ዲኹም?

Then it’s really important you get tested for Covid-19 regularly.

ከምኡ እንተዀይኑ፡ ስሩዕ ብዝዀነ መልክዕ ናይ ኮቪድ-19 መርመራ ክትገብሩ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ።

1 in 3 people with Covid-19 don’t experience symptoms, so you could be spreading it accidentally.

1 ካብ’ቶም 3 ብኮቪድ-19 ዝጥቅዑ ሰባት ምልክት ሕማም ኣየርእይን እዩ። ስለዚ ነዚ ሕማም እዚ ብወዝቢ ናብ ካልኦት ሰባት ከተመሓላልፍዎ ጸኒሕኩም ክትኰኑ ትኽእሉ ኢኹም።

You can get tested in Waltham Forest, with or without symptoms.

ምልክት ሕማም ይሃሉኹም ኣይሃሉኹም ብዘየገድስ፡ ኣብ ዋልታም ፎሬስት (Waltham Forest) መርመራ ከተካይዱ ትኽእሉ ኢኹም።

Getting tested is safe, quick and free and we have test sites across the borough – so there will be one local to you.

መስርሕ መርመራ ውሑስ፡ ቅልጡፍን ካብ ክፍሊት ናጻን ኰይኑ፡ ኣብ መላእ ከባባያዊ ምምሕዳር ከተማ እተዘርግሑ ነቝጣታት መርመራ ድማ ኣለዉና። ስለዚ ኣብ ቀረባኹም ሓደ ነቝጣ መርመራ ክህሉ እዩ።

Getting tested can help save lives.

መርመራ ምግባር ህይወት ሰባት ኣብ ምድሓን ሓጋዚ ክኸውን ይኽእል እዩ።

Please visit our website

ብኽብረትኩም ኣብ’ዚ ገጽ መርበብ ሓበሬታ ፈትሹ፦

Testing – Vaccinations

መርመራ – ክታበታት

Getting the Covid-19 vaccine is our way to beat this dangerous virus.

ክታበት ናይ ኮቪድ-19 ምርካብ፡ ነዚ ሓደገኛ ቫይረስ እዚ ኣብ ትሕቲ ቍጽጽር እነውዕለሉ መገዲ እዩ።

The NHS will contact you when it is your turn to have the vaccine, so please do not contact them about getting your vaccine.

ክታበት ንኽትወስዱ ተራኹም ምስኣኸለ፡ ትካል ኤን.ኤች.ኤስ./NHS ክውከሰኩም እዩ። ስለዚ ብዛዕባ ክታበት ምውሳድ ዝመጸ ኣቐዲምኩም ኣይትወከስዎም ኢኹም።

The vaccine is your most effective defences against the dangerous virus and works by teaching your immune system to defend itself against the attach of Covid-19.

እዚ ክታበት፡ ነዚ ሓደገኛ ቫይረስ እዚ ክትከላኸሉሉ እትኽእሉ ዝያዳ ኣድማዒ ዝዀነ ኣማራጺ ኰይኑ፡ ስርዓተ-ምክልኻል-ሕማማት ናይ ኣካላትና ኣንጻር ኮቪድ-19 ተጻዋርነት ንኸማዕብል ከምዝለማመድ ብምግባር ዝሰርሕ እዩ።

The vaccine is safe and you cannot catch Covid-19 from having it.

እዚ ክታበት እዚ ውሑስ ስለዝዀነ፡ ንዕኡ ብሰንኪ ምውሳድኹም ኮቪድ-19 ክሕዘኩም ተኽእሎ የልቦን።

By encouraging others to get the vaccine when it’s their turn, we can help to beat this terrible virus.

ሰባት ተራኦም መምስኣኸለ ነዚ ክታበት እዚ ንኽወስድዎ ብምትብባዕ፡ እዚ መስካሕክሒ ዝዀነ ቫይረስ ኣብ ትሕቲ ቍጽጽር ንኽውዕል እጃምና ከነበርክት ንኽእል ኢና።

For more information, please visit the NHS website.

ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ፡ ብኽብረትኩም ንነቝጣ መርበብ ሓበሬታ ናይ ትካል ኤን.ኤች.ኤስ./NHS ተወከሱ።

Turkish Click to get info

Remember: wash your hands, cover your face and keep two metres from anyone you do not live with    

Unutmayın: Ellerinizi yıkayın, maske takın ve aynı evde yaşamadığınız insanlarla aranızda iki metre mesafeyi koruyun

Protect yourself and loved ones from the coronavirus by:    

Aşağıdakileri uygulayarak kendinizi ve sevdiklerinizi koronavirüsten koruyun:

Hands – Washing your hands regularly    

Eller – Ellerinizi düzenli olarak yıkayın

Face – Wearing your face covering in enclosed spaces    

Yüz – Kapalı alanlarda maskenizi takın

Space – Keep a 2 metre distance from anyone you do not live with    

Mesafe – Birlikte yaşamadığınız kişilerle aranıza 2 metre mesafe koyun

If you experience any of the following symptoms, self-isolate with your household and keep trying for a test by calling 119 or visiting nhs.uk.coronavirus    

Aşağıdaki belirtilerden herhangi birini gösterirseniz ev halkıyla birlikte kendinizi izole edin ve 119 numaralı hattı arayarak ya da nhs.uk.coronavirus adresini ziyaret ederek test yaptırmayı deneyin

High temperature    

Yüksek ateş

A new, continuous cough    

Yeni ortaya çıkan sürekli öksürük

A loss or change to your sense of smell or taste    

Koku ve tat duyusu kaybı veya bu duyularda değişiklik

By following these rules, you can help us protect the most vulnerable in our communities.    

Bu kurallara uyarak topluluklarımızdaki en savunmasız kişileri korumamıza yardım edebilirsiniz.

Order your free face mask

Size ücretsiz yüz maskesi sipariş edin

 

Source segment

Target segment

Testing – Translations

Testing – Translations

Get your Covid-19 test

Covid-19 testi yaptırın

Are you a key worker?

Temel hizmetlerde mi çalışıyorsunuz?

Or you do you leave home for your work?

İşe gitmek için evden ayrılıyor musunuz?

Do you live or care for elderly or vulnerable relatives?

Birlikte yaşadığınız veya ilgilendiğiniz yaşlı veya savunmasız yakınlarınız mı var?

Then it’s really important you get tested for Covid-19 regularly.

Öyleyse düzenli olarak Covid-19 testi yaptırmanız oldukça önemlidir.

1 in 3 people with Covid-19 don’t experience symptoms, so you could be spreading it accidentally.

Covid-19’a yakalanan 3 kişiden 1’i belirtileri göstermemektedir; yani farkında olmadan hastalığı yayıyor olabilirsiniz.

You can get tested in Waltham Forest, with or without symptoms.

Belirti gösterip göstermediğiniz fark etmeksizin Waltham Forest’ta test yaptırabilirsiniz.

Getting tested is safe, quick and free and we have test sites across the borough – so there will be one local to you.

Test yaptırmak güvenli, hızlı ve ücretsizdir. Kentin çeşitli yerlerinde test merkezlerimiz vardır, size yakın bir test merkezi bulabilirsiniz.

Getting tested can help save lives.

Test yaptırarak hayatların kurtulmasına yardım edebilirsiniz.

Please visit our website www.walthamforest.gov.uk/testing

Lütfen adresini ziyaret edin

Testing – Vaccinations

Testing – Vaccinations

Getting the Covid-19 vaccine is our way to beat this dangerous virus.

Bu tehlikeli virüsü Covid-19 aşısı olarak yenebiliriz.

The NHS will contact you when it is your turn to have the vaccine, so please do not contact them about getting your vaccine.

Aşı olma sırası size geldiğinde Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) sizinle iletişime geçecektir; lütfen aşı olma konusunda iletişime geçmeyin.

The vaccine is your most effective defences against the dangerous virus and works by teaching your immune system to defend itself against the attach of Covid-19.

Aşı, bu tehlikeli virüse karşı en etkili savunmanızdır ve bağışıklık sisteminize kendini Covid-19 saldırısına karşı savunmayı öğretir.

The vaccine is safe and you cannot catch Covid-19 from having it.

Aşı güvenlidir ve Covid-19’a yakalanmanıza neden olmaz.

By encouraging others to get the vaccine when it’s their turn, we can help to beat this terrible virus.

Etrafımızdakileri sıraları geldiğinde aşı olmaya teşvik ederek bu korkunç virüsü yenmeye katkı sağlayabiliriz.

For more information, please visit the NHS website.

Bilgi almak için lütfen NHS’nin web sitesini ziyaret edin.

 

Urdu Click to get info

 

Remember: wash your hands, cover your face and keep two metres from anyone you do not live with    

یاد رکھیں: اپنے ہاتھوں کو دھوئيں، اپنے چہرے کو ڈھکیں اور کسی بھی ایسے شخص سے جن کے ساتھ آپ نہ رہتے ہوں دو میٹر کی دوری بنائے رکھیں۔

 

Protect yourself and loved ones from the coronavirus by:    

مندرجہ ذیل کے ذریعہ اپنی اور اپنے عزیزوں کی کورونا وائرس سے حفاظت کریں:
 

Hands – Washing your hands regularly    

ہاتھ – اپنے ہاتھوں کو برابر دھوتے رہیں
 

Face – Wearing your face covering in enclosed spaces    

منہ – بند جگہوں میں اپنا فیس کور لگائے رکھیں
 

Space – Keep a 2 metre distance from anyone you do not live with    

خالی جگہ – ہر اس شخص سے 2 میٹر کی دوری بنائے رکھیں جن کے ساتھ آپ رہتے نہ ہوں
 

If you experience any of the following symptoms, self-isolate with your household and keep trying for a test by calling 119 or visiting nhs.uk.coronavirus    

اگر آپ کو مندرجہ ذیل علامات میں سے کسی بھی علامت کا سامنا ہو تو اپنے گھر میں خود کو علیحدہ کر لیں اور 119 پر کال کرکے یا nhs.uk.coronavirus پر جا کر جانچ کے لیے کوشش کرتے رہیں۔
 

High temperature    

زیادہ درجۂ حرارت
 

A new, continuous cough    

کوئی نئی، مسلسل کھانسی

A loss or change to your sense of smell or taste    

بو یا ذائقہ کا فقدان یا اس میں تبدیلی
 

By following these rules, you can help us protect the most vulnerable in our communities.    

ان ضابطوں کی تعمیل کرکے آپ ہماری کمیونٹیز میں سب سے زیادہ ضرر پذیر لوگوں کی حفاظت کرنے میں ہماری مدد کر سکتے ہیں۔

Order your free face mask: 

آپ کو مفت چہرے کا ماسک آرڈر
کریں:

 

Source segment

Target segment

Testing – Translations

ٹیسٹنگ - تراجم

Get your Covid-19 test

اپنا Covid-19 ٹیسٹ حاصل کریں

Are you a key worker?

کیا آپ ایک بنیادی کارکن ہیں؟

Or you do you leave home for your work?

یا آپ کام کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں؟

Do you live or care for elderly or vulnerable relatives?

کیا آپ بوڑھے یا کمزور رشتہ داروں کے لیے گزر بسر یا دیکھ بھال کرتے ہیں؟

Then it’s really important you get tested for Covid-19 regularly.

اگر ایسا ہے تو یہ نہایت اہم ہے کہ آپ Covid-19 کا باقاعدگی سے ٹیسٹ کروائیں۔

1 in 3 people with Covid-19 don’t experience symptoms, so you could be spreading it accidentally.

Covid-19 کے حامل 3 افراد میں سے 1 کو علامات محسوس نہیں ہوتیں، تو ہو سکتا ہے آپ اسے اتفاقی طور پر پھیلا رہے ہوں۔

You can get tested in Waltham Forest, with or without symptoms.

آپ علامات کے ساتھ یا ان کے بغیر بھی والتھم فاریسٹ (Waltham Forest) میں ٹیسٹ کروا سکتے ہیں۔

Getting tested is safe, quick and free and we have test sites across the borough – so there will be one local to you.

ٹیسٹ کروانا محفوظ، فوری اور مفت ہے اور پوری بورو میں ہمارے ٹیسٹ کرنے کے مقامات موجود ہیں – تو آپ کے مقامی علاقے میں بھی کوئی موجود ہو گا۔

Getting tested can help save lives.

ٹیسٹ کروانا زندگیاں بچانے میں مدد کر سکتا ہے۔

Please visit our website

براہ کرم 3ملاحظہ کریں

Testing – Vaccinations

ٹیسٹنگ – ویکسین

Getting the Covid-19 vaccine is our way to beat this dangerous virus.

Covid-19 کی ویکسین لگوانا اس خطرناک وائرس کو شکست دینے کا ہمارا طریقہ ہے۔

The NHS will contact you when it is your turn to have the vaccine, so please do not contact them about getting your vaccine.

جب ویکسین لگوانے کی آپ کی باری آئے گی تو NHS اپ سے رابطہ کرے گی، اس لیے اپنی ویکسین لگوانے کے حوالے سے ان سے رابطہ مت کریں۔

The vaccine is your most effective defences against the dangerous virus and works by teaching your immune system to defend itself against the attach of Covid-19.

ویکسین لگوانا اس خطرناک وائرس کے خلاف آپ کا سب سے مؤثر دفاع ہے اور یہ آپ کے مدافعتی نظام کو یہ سکھا کر عمل کرتی ہے کہ Covid-19 کے حملے کے خلاف دفاع کیسے کرنا ہے۔

The vaccine is safe and you cannot catch Covid-19 from having it.

ویکسین محفوظ ہے اور اسے لگوانے سے آپ کو Covid-19 نہیں ہو سکتا۔

By encouraging others to get the vaccine when it’s their turn, we can help to beat this terrible virus.

باری آنے پر ویکسین لگوانے کے حوالے سے دوسروں کی حوصلہ افزائی کر کے ہم اس خطرناک وائرس کو شکست دینے میں مدد کر سکتے ہیں۔

For more information, please visit the NHS website.

مزید معلومات کے لیے، براہ کرم NHS کی ویب سائٹ ملاحظہ کریں۔